Kurs rozwijający wiedzę z zakresu historii Wielkiej Brytanii